قوانین ما
  • ۱- برای ایجاد حساب کاربری در میزبون دارا بودن ۱۸ سال سن الزامیست.
  • ۲- ارائه مدرک شناسایی هنگام تحویل گرفتن ملک و مشخصات برای زوجین رسمی شناسنامه الزامی است.
  • ۳- میزبون در مورد ساعت ورود و خروج میهمانان دخالتی ندارد و هماهنگی آن بر عهده ی طرفین است.
  • ۴- اگر مهمان خارج از زمان تعیین شده پذیرش به محل اقامت مراجعه کند مسئولیت پذیرش و یا عدم پذیرش ایشان از طرف میزبان بر عهده ی خود مهمان می باشد.
  • ۵- در صورت بروز حادثه موارد فنی در ملک ؛ مسئول رفع فوری آن خود مالک می باشد.
  • ۶- میزبان می بایست اطلاعات شخصی کامل خود اعم از تلفن ثابت ؛ آدرس محل سکونت ؛ موبایل شخص ثالث در مواقع اضطراری و غیره را در وب سایت منعکس نماید.
  • ۷- درج قیمت واقعی ملک الزامی بوده و دریافت هرگونه هزینه اضافه به مبلغ اظهار شده در سایت توسط مالک تحت عنوان کمیسیون ؛ پورسانت ؛ حق دلالی و غیره مجاز نمی باشد.
  • ۸- میزبان ملزم به ارائه امکانات و ملزومات اظهار شده در فایل منزل به میهمانان می باشد.
  • ۹- کنسل نمودن رزرو چنانچه ۷۲ساعت به زمان تحویل مانده باشد بدون جریمه اعمال شود ؛ از ۷۲ ساعت تا ۲۴ ساعت مانده به تحویل معادل یک روز جریمه دریافت می شود.
  • ۱۰- حق هرگونه تجدید نظر و به روزرسانی شرایط و قوانین و عملکرد وب سایت و کارمزد خدمات وب سایت در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به دلایلی همچون بهبود عملکرد ؛ افزودن یک قابلیت جدید به خدمات میزبون و یا اجرای پیشنهادهای کاربران برای میزبون محفوظ است‌.