شکایات و گزارش تخلف

برای میهمانان
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت ملک با آنچه در میزبون ثبت شده و یا دریافت وجه اضافه و خارج از چارچوب از سمت میزبان و یا هرگونه مسئله ای که از سمت میزبان برای شما به وجود آمده است، می‌توانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۸۸۵۶۰۰ داخلی ۳۸۸ تماس حاصل فرمایید.

برای میزبانان
در صورت هر گونه آسیب به ملک و یا وسایل داخل ملک، ایجاد مشکل از سمت میهمان برای شما، میتوانید با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۸۸۵۶۰۰ داخلی ۳۸۹ تماس حاصل فرمایید.